هدایای تبلیغاتی

بازدیدها: 179

صنایع دستی به عنوان هدایای تبلیغاتی

همیشه بخصوص در روزهای پایانی سال ده ها میلیارد تومان صرف تامین انواع هدایای تبلیغاتی بخصوص انواع محصولات بی کیفیتی که از خارج از کشور به ایران وارد شده اند می شود. حال اگر تنها بخشی از این هزینه به سمت بازار صنایع دستی ایرانی گسیل شود، نه تنها این صنعت ریشه دار را تقویت می کند، بلکه به طور مستقیم در اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت. معمولا بسیاری از شرکتها هزینه های زیادی برای هدایای تبلیغاتی ارزشمند انجام می دهند که عموما این هدایا مصرفی هستند و در کمتر از یکسال غیرقابل مصرف می باشد اما استفاده از صنایع دستی و تلفیق آن با هدایای سازمانی بهترین گزینه برای ماندگار کردن هدایای تبلیغاتی میباشد.

 

کاسه هفت سینی شماره 3

کاسه هفت سینی شماره ۳

مزایای استفاده از صنایع دستی در تبلیغات

افزایش تولید ناخالص ملی

جلوگیری از خروج ارز از کشور

امکان ایجاد یک تجربه منحصر به فرد در میان مخاطبان

حمایت موثر از هنرمندان و صاحبان کسب و کار در حوزه صنایع دستی (عمدتا کسب و کار خانگی)

ویژگی های منحصر به فرد صنایع دستی

 

تنوع

دوام و ماندگاری

قابلیت سفارشی سازی

ارزش مادی و معنوی بالاتر

امکان تحقق تجربه لذت بخش